การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนต้องการวันหยุดสุดสัปดาห์สามวัน

ในขณะที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังทดลองทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ นักวิจัยด้านสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัย เซาท์ออสเตรเลีย กล่าวว่า พวกเขา “พร้อม” เมื่อถึงวันหยุดยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ใหม่ แสดงให้เห็นว่าการหยุดงานนานขึ้น ดีต่อสุขภาพของเรา จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังวันหยุด นักวิจัยพบว่าผู้คนแสดงพฤติกรรมที่กระฉับกระเฉงและดีต่อสุขภาพมากขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงวันหยุด แม้ว่าพวกเขาจะได้หยุดแค่สามวันก็ตาม ตลอดระยะเวลาการศึกษา...