ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี ได้จากเลือดเพียงหยดเดียว

ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบที่สามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซีจากเลือดเพียงหยดเดียวกำลังถูกนำเสนอที่ European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) ในปีนี้ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (15-18 เมษายน) ผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปีเสียชีวิตด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือโรคตับอักเสบซี ผู้คน...